30.5 C
Pitești
15 iul. 2024

„Mașina de vot” a funcționat perfect

În cadrul ședinței de Consiliu Local de astăzi, 28 aprilie, toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate. Consilierii au votat, cuminți, fără crâcnire. A fost cea mai cuminte și liniștită ședință, totul a decurs într-o armonie perfectă.

Singurele noutăți aduse punctelor de pe ordinea de zi au fost următoarele:

PROCEDURA DE DEBRANȘARE DE LA TERMO CALOR

În ceea ce privește punctul 17: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea procedurii privind debranșarea / deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Pitești”, hotărâre care se reînnoiește în fiecare an, ca noutate începând de anul acesta, în baza schimbării legislației, nu va mai fi nevoie de acordul vecinilor.

TAXELE ȘI IMPOZITELE PE 2023 – NEMODIFICATE

Consiliul Local Pitești a votat astăzi ca în 2023 taxele și impozitele să nu se majoreze. Acestea se vor actualiza cu inflația, conform legii, dar în rest nu se vor modifica.

ACHIZIȚIONAREA CASEI NAE DUMITRESCU (fostul sediu PDL):

În urma unor discuții preliminare, acest punct a fost retras inițial de pe ordinea de zi, probabil consilierii se mai gândesc, existând un interes de a fi achiziționată de către municipalitate. Prețul vehiculat că ar fi fost cerut pe această clădire este un milion de euro. Consiliul local va constitui o comisie care va negocia cu proprietarii.

MAI MULȚI POLIȚIȘTI LOCALI ÎN STRADĂ, MAI PUȚINI ÎN BIROURI!

La ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, consilierul local Răzvan Șerbănoiu i-a solicitat primarului Gentea să inițieze o hotarâre de consiliu pentru schimbarea organigramei Poliției locale, în așa fel încât să fie „mai mulți pe stradă și mai puțini în birouri”. Primarul a promis că va face asta, pentru că și el își dorește acest lucru. (Să vedem noi „cuconeturile” mișcate de pe scaune? Mare minune!)

În rest, s-au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Pitești la data de 31.03.2022.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor și serviciilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2023.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea unei erori materiale la HCL nr.37/27.01.2022 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia a mijlocului fix-construcție bază sportivă de tip C1(tribună), Al. Anghel Saligny, nr.1A, în vederea dezafectării acesteia.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de primar aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții «Reparații capitale interioare Grădinița cu Program Prelungit ”Primii Pași”.»
 6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții Construire gard Școala Gimnazială „Traian”
 7. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru îndreptarea erorii materiale la HCL nr.112/24.03.2022 privind modificarea și completarea anexei nr.5 la H.C.L. nr. 319/17.09.2020 privind delegarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și de colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora în Municipiul Pitești, către societatea Salubritate 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului pe trimestrul I 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM10 în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Viceprimarul Municipiului Pitești – domnul Mihai Ioan Mihăilescu, privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de analiză și selecție și în Comisia de soluționare a contestațiilor, constituite pentru procedura de selecție publică de proiecte în vederea acordării de finanțări nerambursabile din fonduri publice, pe anul 2022, structurilor sportive de drept privat.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Pitești, în anul 2022.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat pentru “Construire locuință unifamilială P+1E și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Poieniței nr.15A și 15B.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent în vederea realizării investiției “Construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare și organizare de șantier” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Târgu din Vale, F.N.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unor împuterniciri.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea raportului de evaluare pentru achiziționarea unui teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Izvorului, F.N. și constituirea unei comisii.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alipirea a două terenuri, proprietatea municipiului Pitești, situate în comuna Bradu, județul Argeș, în vederea amenajării unui sens giratoriu.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea procedurii privind debranșarea / deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Pitești.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.263/27.08.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea H.C.L. nr.479/21.12.2021 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2022, pentru stagiunea a XV-a, 2021-2022.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești
 23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea unui imobil situat în municipiul Pitești, B-dul Republicii nr.58, monument istoric cod AG-II-m-B-13425, denumit “Casa Nae Dumitrescu”.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de Societatea Salpitflor Green SA.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea unor terenuri situate în intravilanul municipiului Pitești, strada Obor nr.3.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unui imobil-teren situat în strada Costache Negri f.n., înscris în cartea funciară nr.104321/Pitești și încheierea unui contract de superficie.
 27. Informare privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Pitești pe anul 2021.
 28. Diverse.

 

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

URMĂREȘTE-NE PE REȚELELE SOCIALE

11,000FaniÎmi place
2,350AbonațiAbonați-vă
- Advertisement -spot_img

NOUTĂȚI

Mentenanta site | Realizare magazin online | Administrare site