22 C
Pitești
10 aug. 2022
spot_img

Ce bani ar primi localitățile din Argeș prin PNDL 3 și pentru ce investiții

PNDL3, supranumit Anghel Saligny de la numele marelui inginer, a fost aprobat în ședința de guvern din 3 septembrie, fiind un program contestat de USR PLUS, dar susținut de PNL și în special de Florin Cîțu. Din cauza lui s-a rupt coalitia de guvernare PNL-USR. ”Este un proiect dedicat pentru asfalt, apă, canalizare, gaz. Este un simbol al modernizării României”, a declarat atunci Florin Cîțu pentru a-și motiva fervoarea cu care l-a susținut.

Ordonanța de urgență pentru adoptarea „Anghel Saligny” prevede un buget de peste 50 miliarde de lei pentru toată țara, în perioada 2021-2028, prin care primarii să facă investiții pentru dezvoltarea comunităților locale.

Proiectul de ordonanță de urgență a fost lansat în dezbatere publică în data de 11 august, și în aceeași zi a avut loc o ședință de Guvern în care acesta a fost dezbătut în primă lectură. Spre deosebire de proiectele care au fost anterior în consultare publică, de această dată în nota de fundamentare se precizează și ce impact bugetar este estimat: 26 miliarde de euro în perioada 2022-2025, media următorilor 5 ani după anul curent fiind un minus de 7 miliarde de lei.

Iată ce investiții ar urma să se facă în județul Argeș prin acest program și câți bani ni s-ar aloca, în ordinea descrescătoare a sumelor. Sunt proiecte între 225.000 lei și 97.997.114 lei, iar pe total județului Argeș i s-ar aloca aproape 3 miliarde de lei (noi):

UAT Denumirea obiectivului de investiții Valoarea eligibilă a obiectivului de investiții solicitată de la bugetul de stat (lei, inclusiv TVA)
CĂLINEȘTI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE IN SATELE CIOCANESTI, VALENI PODGORIA, VRANESTI, UDENI, GORGANU SI CALINESTI – OPTIMIZAREA SOLUTIEI TEHNICO-ECONOMICE, COMUNA CALINESTI, JUDETUL ARGES 97.997.114
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 703 I Merisani – Musatesti, Km 0+012 – Km 26+816, L = 26,804 Km 92.022.750
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) – Babana – Cocu, Km 1+800 – Km 19+765, L= 17,965 Km 80.634.271
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 679 D Recea – Negrasi (din DN 65A), Km 16+703 – Km 22+778 (intersectie DJ 504), Km 22+962 – Km 35+143 (intersectie DJ 659), L= 18,256 Km 66.201.142
ȘTEFAN CEL MARE Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localitati com. Stefan cel Mare 65.996.159
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 679A  Barla (DJ 679) – Caldararu, Km 0+000 –  Km 12+835, L = 12,835 Km 48.393.582
COȘEȘTI ”MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN SATELE PETRESTI, COSESTI, PACIOIU SI LEICESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES” 46.806.690
CORBI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA CORBI, JUDEȚUL ARGEȘ 42.676.345
MICEȘTI „Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș” 41.896.522
MIOVENI VARIANTA OCOLITOARE A ORAȘULUI MIOVENI (CENTURĂ) – TRONSON I 35.336.431
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni Km 12+489 – Km 21+688 , L = 9,199 Km 34.687.158
BĂLILEȘTI REABILITARE RETEA EXISTENTĂ CU ALIMENTARE CU APĂ BĂJEŞTI ŞI ÎNFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE PE ARTERELE SECUNDARE ÎN COMUNA BĂLILEŞTI JUDEŢUL ARGEŞ 34.057.420
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 703 I  Merisani (DN 7 C – Km 12+450) – Musatesti – Bradulet – Bradet – Lac Vidraru (DN 7 C – Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km 32.569.240
BÂRLA MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN SATELE COMUNEI BARLA, JUDEȚUL ARGEȘ 31.843.858
CĂTEASCA PROIECT CANALIZARE CIREȘU, SILIȘTEA, GRUIU, COMUNA CĂTEASCA, JUDEȚUL ARGEȘ 31.454.351
CIOFRÂNGENI Modernizare infrastructura rutiera de interes local, in comuna Ciofrangeni, judetul Arges 31.119.869
SUSENI Modernizare și reabilitare drumuri de interes local  în comuna Suseni, județul Argeș 30.661.206
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 703 H Salatrucu-Valcea, Km 25+151 –  Km 29+863, L = 4,712 Km 29.321.376
BRADU „Amenajare canal pluvial Valea Geamana si modernizare strada Geamana, in comuna Bradu, judetul Arges” 28.044.588
CORBI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA CORBI, JUDEȚUL ARGEȘ 28.010.588
MERIȘANI ”Sistem de canalizare și stație de epurare în satele Crâmpotani, Vâlcelele, Brăteasca, comuna Merișani, județul Argeș” 27.894.398
BOGAȚI Modernizare si reabilitare drumuri locale  si poduri in comuna Bogati, judetul Arges 27.696.439
BÂRLA EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE ȘELĂREASCA, CIOCEȘTI, MÎNDRA, MALU, BÎRLA ȘI MOZACENI VALE, COMUNA BÎRLA, JUDEȚUL ARGEȘ 26.749.757
BELEȚI-NEGREȘTI RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA BELETI-NEGRESTI, JUDETUL ARGES 25.378.394
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 702 G  Ratesti – Cateasca, Km 12+231 – Km 20+759, L = 8,528 Km 25.087.361
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 704 F Baiculesti (DN 7 C) – Tutana – Alunisu – Poienari (DJ 678 A), Km 6+730- Km 12+430, L=5,7  Km, in comuna Baiculesti 24.738.588
DÂMBOVICIOARA CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN SATELE DÂMBOVICIOARA, CIOCANU, CĂTUNELE VALEA URDII, DEALUL SAULUI DIN STAȚIUNEA TURISTICĂ DE INTERES NAȚIONAL COMUNA DÂMBOVICIOARA, JUDEȚUL ARGEȘ 24.461.278
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ ”MODERNIZARE DJ 703B  PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A),
KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI”
24.391.402
BĂLILEȘTI AMENAJARE ALBIE CU STRUCTURĂ CAROSABILĂ PE PÂRÂUL VALEA MARE DIN SATUL VALEA MARE-BRATIA, COMUNA BĂLILEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 24.150.179
BUGHEA DE SUS Modernizare drumuri comunale si drumuri de interes local in comuna Bughea de Sus, judetul Arges 23.391.306
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 704 G Cicanesti – Suici (DJ 703H ), Km 9+532 –  Km 13+435, L=3,903 Km 21.973.754
ALBEȘTII DE ARGEȘ MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDETUL ARGES 21.686.444
BUZOEȘTI ,,MODERNIZARE DRUMURI SATESTI, COMUNA BUZOEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ” 21.664.623
OARJA EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE
MENAJERE, IN COMUNA OARJA, JUDETUL ARGES
20.755.859
DRĂGANU MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DRĂGANU, JUDEȚUL ARGEȘ 20.475.886
ȘUICI Modernizare drumuri comunale si vicinale in sat Suici si sat Rudeni, comuna Suici, judetul Arges 20.333.372
BRĂDULEȚ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE EPURARE ÎN COMUNA BRĂDULEȚ, JUDEȚUL ARGEȘ 20.163.809
CIOMĂGEȘTI Modernizare drumuri comunale: DC188 (Ciomăgeşti – Dogari – Lim. Jud. Olt) – L=4,00 km, DC 193 (Ciomăgeşti-Păuneşti) – L=3,5 km, Ltotal=7,5 km în comuna Ciomăgeşti, Judeţ Argeş 20.044.116
PIETROȘANI Extinderea retelei publice de apa uzata si bransamente la retea, comuna Pietrosani, judetul Arges 20.013.268
ALBEȘTII DE MUSCEL Modernizare drumuri in comuna Albestii de Muscel, judetul Arges 19.871.073
DÂMBOVICIOARA ACTUALIZARE PROIECT – CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN SATUL PODU DÂMBOVIȚEI DIN STAȚIUNEA TURISTICĂ DE INETRES NAȚIONAL COMUNA DÂMBOVICIOARA, JUDEȚUL ARGEȘ 19.146.149
MUȘĂTEȘTI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE IN COMUN MUSATESTI  , JUDETUL ARGES 18.496.630
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 704 D Prislop (DN7) – Lupueni (DJ 703E), Km 0+000- Km 2+358, L= 2,358 Km  in comunele Bascov si Babana 18.317.215
ALBEȘTII DE ARGEȘ MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUDEȚUL ARGEȘ 18.313.861
SUSENI Modernizare sistem de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Suseni, județul Argeș 17.998.572
MICEȘTI „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN SATUL MICEȘTI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ” 17.802.042
BOTENI MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BOTENI, JUDETUL ARGES 17.528.204
SĂLĂTRUCU PRIMA INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA IN COMUNA SALATRUCU, JUDETUL ARGES 17.237.083
DÂRMĂNEȘTI Prima infiintare retea de canalizare si statie de epurare in satele Negreni si Piscani, com. Darmanesti, jud. Arges 17.199.634
CIOMĂGEȘTI Modernizare drum comunal: DC198 (intersecție Cungrea DJ703 – Cătunul Dealul Caselor) și ulițe sătești din satul Dogari – lungime 9,5 km în comuna Ciomăgești, Județul Argeș 16.977.356
CICĂNEȘTI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA CICANESTI, TRONSON III 16.948.985
PRIBOIENI PROIECT INTEGRAT PENTRU MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA SI A RETELEI DE APA POTABILA IN COMUNA PRIBOIENI JUD. ARGES 16.783.496
NEGRAȘI CANALIZARE SI EPURAREA APELOR MENAJERE IN SATELE NEGRASI, BUTA SI BIRLOGU, COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES 16.769.690
TEIU MODERNIZARE DC 92 SI ULITE COMUNALE, COMUNA TEIU, JUDETUL ARGES 16.659.888
AREFU Modernizare drumuri locale in Comuna Arefu, Judetul Arges – Tronson II 16.588.303
SĂLĂTRUCU MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SALATRUCU JUDETUL ARGES TRONSON II 16.520.404
SCHITU GOLEȘTI CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA SCHITU GOLESTI, JUDETUL ARGES,ETAPA III (STRAZILE LATERALE DIN SATELE SCHITU GOLESTI SI LAZARESTI SI SATUL COSTITA) 16.497.186
ȘUICI Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Șuici, județul Argeș 16.408.947
RECEA MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RECEA, JUDETUL ARGES 16.158.189
STOENEȘTI Reabilitare rețea de alimentare cu apă,  extindere sistem de canalizare menajeră și stație de epurare etapa II Badeni – Cotenesti, comuna Stoenești, judetul Argeș 16.144.027
IZVORU MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA IZVORU, JUDETUL ARGES 15.952.855
BUZOEȘTI Modernizare drumuri de interes local, Comuna Buzoești, județul Argeș 15.943.032
ȘTEFAN CEL MARE Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localitatii com. Stefan cel Mare 15.940.270
CĂLINEȘTI Modernizare drum DJ 704C 15.877.823
POIENARII DE MUSCEL Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș 15.494.514
HÂRTIEȘTI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA HARTIESTI, JUDETUL ARGES 15.389.193
HÂRSEȘTI Extindere rețea publică de apă și apă uzată în satele Hârsești și Ciobani, comuna Hârsești, județul Argeș 15.186.048
VLĂDEȘTI Sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Vlădești, comuna Vlădești, județul Argeș – etapa I 15.033.027
ALBEȘTII DE MUSCEL Extindere canalizare in comuna Albestii de Muscel 14.970.248
PITEȘTI ”Reabilitare infrastructură rutieră”: B-dul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin 14.960.901
BRĂDULEȚ EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE ÎN COMUNA BRĂDULEȚ, JUDEȚUL ARGEȘ 14.862.098
VALEA MARE-PRAVĂȚ EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA VALEA MARE-PRAVAT, JUDETUL ARGES 14.379.945
BĂBANA MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 174B, DC174C, DC174D, IN COMUNA BĂBANA, JUDETUL ARGEȘ 14.158.931
LUNCA CORBULUI PRIMA INFIINTARE A RETELEI PUBLICE DE APA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SATELE PADURETI, CATANE SI CIESTI, COMUNA LUNCA CORBULUI, JUDETUL ARGES 14.087.150
TIGVENI MODERNIZARE DRUMURI IN SATELE COMUNEI TIGVENI 14.014.623
BASCOV Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale: Rotaresti Foraj, Teiului, Micsunele, Labusesti in comuna Bascov, județul Argeș 13.999.319
STOLNICI MODERNIZARE DRUMURI  IN COMUNA STOLNICI, JUDETUL ARGES 13.913.912
NUCȘOARA MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SAT SLATINA , COMUNA NUCSOARA , JUDETUL ARGES 13.746.628
COTMEANA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 206 IN COTMEANA JUDETUL ARGES 13.699.871
MIHĂEȘTI Extindere retea canalizare in satele Vacarea si Valea Popii inclusiv racorduri, racorduri in satele Mihaesti si Valea Bradului, comuna Mihaesti, judetul Arges 13.621.187
ȘTEFĂNEȘTI Modernizare sistem rutier pe strada Coasta Câmpului (intersecție Izvorani- Intersecție Valea Mare) oraș Ștefănești, județul Argeș 13.581.036
COTMEANA MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 184 – MORARESTI (DN7) – SPIRIDON SI ULITE ADIACENTE IN COTMEANA JUDETUL ARGES 13.425.676
ȘUICI EXTINDERE CANALIZARE ÎN SATELE PALTENU, PĂULENI, IANCULEȘTI, ȘUICI (CĂTUN MOȘTENI), ÎN COMUNA ȘUICI, JUDEȚUL ARGEȘ 13.419.811
POIENARII DE ARGEȘ CANALIZAREA SI EPURAREA  APELOR UZATE MENAJERE IN COMUNA POIENARII DE ARGES, JUDETUL ARGES 13.118.578
STÂLPENI PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE LIVEZENI ȘI DEALU FRUMOS, COMUNA STÂLPENI, JUDEȚUL ARGEȘ 12.830.501
BRADU „Modernizare drumuri comunale si strazi, in comuna Bradu, judetul Arges” 12.795.666
ȚIȚEȘTI Sistem centralizat de canalizare etapa III in comuna Țițești, judetul Arges 12.768.305
ȘTEFĂNEȘTI Modernizare străzi locale in orașul Ștefănești: strada Izvorani, strada Valea Mare-Enculești, strada Ion Pillat, strada Zăvoi 12.754.502
BUGHEA DE JOS Infiintare canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Bughea de Jos, judetul Arges 12.701.042
UNGHENI REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SATELE UNGHENI, HUMELE, GAUJANI, COLTU SI SATU NOU IN COMUNA UNGHENI 12.621.204
OARJA MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,
L=4,808 KM IN COMUNA OARJA, JUDETUL ARGES
12.323.863
PITEȘTI ”Reabilitare Pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov” 12.270.515
STÂLPENI PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE, ÎN SATELE OPREȘTI SI STÂLPENI, COMUNA STÂLPENI, JUDEȚUL ARGEȘ 12.182.337
BEREVOEȘTI CONSTRUIRE RETEA CANALIZARE SI ECHIPARE STATIE DE EPURARE – ETAPA II, COMUNA BEREVOESTI, JUDETUL ARGES 11.941.412
TOPOLOVENI Modernizare parte carosabila strazi in Orasul Topoloveni 11.916.792
BUGHEA DE JOS ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA BUGHEA DE JOS 11.879.563
COCU Modernizare DC 176, comuna Cocu, județul Argeș 11.834.747
BUDEASA Extinderea retelei de canalizare in satele Budeasa Mare, Rogojina, Galasesti, Calotesti, Valea Marului din comuna Budeasa, judetul Arges 11.734.496
VEDEA MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 171 SI DC FATA -IZVORU IN COMUNA VEDEA, JUDETUL ARGES 11.503.766
TEIU CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE IN SATUL TEIU, COMUNA TEIU, JUDETUL ARGES 11.434.843
HÂRTIEȘTI Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Hartiesti, judetul Arges 11.340.478
GODENI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTII DE DRUMURI LOCALE IN COMUNA GODENI 11.205.767
UDA Modernizare drumu comunal DC186 in comuna Uda, judetul Arges 11.190.137
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) – Ianculeşti – lim.jud,Vâlcea, Km 14+000 – Km 16+921,  L=2,921 Km, comuna Suici 11.024.703
MORĂREȘTI Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Morărești, cu satele Morărești și Săpunari, județul Argeș 10.700.931
MORĂREȘTI Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Dedulești și Măncioiu din comuna Morărești, județul Argeș 10.571.292
UDA Modernizare drumuri comunale Branistea si Gorani (DC186) L=5,5 km, comuna Uda, judetul Arges 10.468.344
CURTEA DE ARGEȘ Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Rîmnicu Vâlcea 9.995.670
NEGRAȘI ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA
NEGRASI, JUDETUL ARGES
9.965.111
VLĂDEȘTI Modernizare drumuri de interes local în lungime de 5,500 km, in comuna Vlădesti, Județul Argeș 9.643.729
CÂMPULUNG EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE PE STR. CALEA TARGOVISTEI, IZVORULUI, ION GIURCULESCU, VALEA ROMANESTILOR, RUJOI, CHICHIREZ 9.431.382
ALBOTA Modernizare drumuri locale în comuna Albota 9.262.651
OARJA MODERNIZARE DC104 CU LUNGIME
L=4,4 KM IN COMUNA OARJA, JUDETUL ARGES
9.183.674
BUDEASA MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA BUDEASA, JUDEȚUL ARGEȘ 8.913.530
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negresti – Zgripcesti – Beleti, km 0+474 – Km 2+300,  L=1,826 Km, in Comuna Vulturesti 8.908.412
RUCĂR EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA RUCAR, JUDETUL ARGES 8.560.666
MUȘĂTEȘTI Modernizare Drum comunal DC218 Stroesti (DJ 7031) – Valea Muscelului -Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, în comuna Muşăteşti, judeţul Argeş 8.421.501
SLOBOZIA Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia 8.390.878
MIOARELE Modernizare drum comunal DC 36; Matau (DJ 737)
– Suslanesti (DN 73 D), km 0+000 – 3 +780 In
comuna Mioarele judetul Arges
8.370.936
LUNCA CORBULUI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC153, DC153A SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNCA CORBULUI, JUDETUL ARGES 8.363.379
LEREȘTI Modernizare drumuri de interes local în Comuna Lerești, Județul Argeș 8.325.767
VALEA DANULUI Modernizare drumuri de interes local în Comuna Valea Danului, județul Argeș 8.264.342
CĂTEASCA INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE CATEASCA SI COSERI, COMUNA CATEASCA, JUDETUL ARGES 8.079.239
POIANA LACULUI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA POIANA LACULUI, JUDETUL ARGES 7.837.338
CĂLDĂRARU „ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CALDARARU” 7.820.936
LUNCA CORBULUI PRIMA INFIINTARE A RETELEI PUBLICE DE PA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN SATELE MIRGHIA DE SUS SI MIRGHIA DE JOS, COMUNA LUNCA CORBULUI, JUDETUL ARGES 7.814.470
PRIBOIENI MODERNIZARE STRAZI, COMUNA PRIBOIENI, JUDETUL ARGES 7.752.663
MĂRĂCINENI Extindere canalizare pluvială, strada Argeșelu, DJ740, strada Coandei, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, județul Argeș. 7.680.953
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, Km 1+603 – Km 3+728, L=2,125 Km, comuna Poiana Lacului 7.609.555
LEORDENI MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LEORDENI 7.603.201
HÂRSEȘTI Pod rutier peste râul Cotmeana în comuna Hârsești, județul Argeș 7.590.956
BĂBANA Rețea de canalizare menajeră și racorduri în satele Băbana, Cotmenița și Ciobănești, comuna Băbana, județul Argeș 7.323.788
ROCIU EXTINDERE CANALIZARE ŞI RACORDURI CONSUMATORI LA REŢEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE ŞERBĂNEŞTI ŞI GLIGANU DE SUS, COMUNA ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ 7.087.695
COSTEȘTI MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT. SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES 7.000.000
MOȘOAIA MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOȘOAIA, JUDEȚUL ARGEȘ 6.931.957
BELEȚI-NEGREȘTI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC53 IN SATUL LENTEA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL CARCINOV IN SATUL ZGRIPCESTI, COMUNA BELETI-NEGRESTI, JUDETUL ARGES 6.609.325
RÂCA Modernizare drumuri de interes local (DC439 km 0+000 – km 0+863, DC437 km 0+000 – km 1+660 si DC 435 km 0+000 – km 1+581) comuna Raca, judetul Arges 6.446.031
RÂCA Modernizare drumuri de interes local (DC439 km 0+000 – km 0+863, DC437 km 0+000 – km 1+660 si DC 435 km 0+000 – km 1+581) comuna Raca, judetul Arges 6.446.031
CORBI POD PESTE RÂUL DOAMNEI, PE DC 4 – CORBI-JGHEABURI 6.388.662
VLĂDEȘTI Sistem centralizat de canalizare în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina, comuna Vlădești, judeţul Argeş 6.237.588
CORBENI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI RACORDURI DE CANALIZARE IN SATELE POIENARI SI BERINDESTI, COMUNA CORBENI, JUDETUL ARGES 6.170.031
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos – Malu – Godeni, Km 7+165 – Km 8+695, L= 1,53 Km 5.673.993
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Modernizare DJ 703 B Moraresti – Uda, Km 16+200 – Km 17+753, in Comuna Uda, L = 1,553 Km 5.666.635
COȘEȘTI Modernizare drumuri comunale in Comuna Cosesti, Judetul Arges 5.214.046
BĂLILEȘTI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BALILESTI, JUDEȚUL ARGES 5.148.097
UDA Sistem de alimentare cu apa a satului Chiritesti  comuna Uda, județul Arges 5.033.693
BUZOEȘTI ,,Modernizare drumuri in Comuna Buzoesti, judetul Arges” 4.948.207
BĂBANA Canalizare si epurare a apelor  uzate ,in satul Grosi  comuna Băbana, județul Argeș 4.880.533
DOBREȘTI Modernizare drumuri locale in comuna Dobresti, judetul Arges 4.841.295
MIROȘI Modernizare drumuri, Crivat Leonte, Lisa, Ing. C-tin Sarpe, Profirani, Din Vasilescu, Ilie Arici, Stanica, Izvoranilor, Bazdoaca, din Comuna Mirosi, judetul Arges, in lungime totala de L=3223,2m 4.833.697
OARJA PODURI PESTE RAUL NEAJLOV, PE STRAZILE ITAU PUNCTUL BISERICA LACENI, CARASULUI PUNCTUL STATIA DE EPURARE SI BABOILOR PUNCTUL ZAGAU, IN COMUNA OARJA, JUDETUL ARGES 4.761.353
MIROȘI ,,Modernizare drumuri, Macaneata, Gheorghe Patrascu, Cornel Gusa, Inv. Radu Tetici, Petre Capel, Ducani, Valeanu, Bisericii, I. Perniu, Burca, din comuna Mirosi, judetul Arges, in lungime totala de L=2838,7m” 4.747.449
LEREȘTI Extindere apă potabilă și canalizare menajeră Sat Lerești – Pojorâta, Comuna Lerești, Județul Argeș 4.740.618
SUSENI Pod pe DC 114 peste râul Dâmbovnic  în comuna Suseni, județul Argeș 4.480.600
SUSENI Pod pe DC 116 peste râul Dâmbovnic în comuna Suseni, județul Argeș 4.383.996
CĂTEASCA RETEA CANALIZARE MENAJERA SATELE CATANELE RECEA, COMUNA CATEASCA, JUDETUL ARGES 4.350.972
BOȚEȘTI Asfaltare Drum Comunal Boțești din DJ702 -limita județului Dâmbovița, L=3,00km, Sat Boțești, Comuna Boțești, Județul Argeș 4.345.154
DÂRMĂNEȘTI Canalizare menajera si statie de epurare in satele Darmanesti si Valea Rizii, com. Darmanesti, jud. Arges 4.322.999
BOȚEȘTI Modernizare drum de interes local din D.J. 702 – Meret – Sticlărie – Boțescu și drum de interes local din D.J. 702 – Biserică – Tănăsescu – Călin L = 3000 m, Com. Boțești, sat Boțești, județul Argeș 4.316.082
BĂICULEȘTI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SAT ZIGONENI, COMUNA BAICULESTI, JUDETUL ARGES 4.274.623
STÂLPENI PRIMA ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE, SAT OGREZEA, COMUNA STÂLPENI, JUDEȚUL ARGEȘ 4.251.715
HÂRSEȘTI Modernizare drumuri sătești în comuna Hârsești, județul Argeș 4.209.389
MICEȘTI “Modernizare  drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș” 4.105.371
DOMNEȘTI REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DOMNESTI , LOT I , JUDETUL ARGES . 4.000.000
MĂLURENI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MALURENI , JUDETUL ARGES . 4.000.000
MĂLURENI MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA MALURENI , JUDETUL ARGES . 3.999.998
POPEȘTI MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA POPESTI, JUDETUL ARGES 3.999.947
SLOBOZIA Modernizare drumuri comunale in comuna Slobozia 3.999.770
CUCA MODERNIZARE DRUMURI DE PE RAZA COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES – OBIECTE – DRUM DE INTERES LOCAL ‘TUTEICA” DIN DC190 CRIVATU CU O LUNGIME DE 0.781KM SI DRUM DE INTERES LOCAL „SCAUNUL CURUIA” DIN DJ703, SAT BARBALANI CU O LUNGIME DE 1.831KM 3.999.105
STÂLPENI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA STÂLPENI, JUDEȚUL ARGEȘ 3.998.517
ANINOASA “Sistem centralizat de canalizare în satul Aninoasa, comuna Aninoasa, judeţ Argeş,, 3.998.451
BĂICULEȘTI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAICULESTI, SATLE BAICULESTI SI ZIGONENI JUDETUL ARTES 3.998.317
SĂPATA MODERNIZARE DRUM COMUNAL NR.437, SAT DRAGHICESTI, IN COMUNA SAPATA, JUDETUL ARGES 3.998.091
VEDEA MODERNIZARE DC 169 LUNGANI IN COMUNA VEDEA, JUDETUL ARGES 3.997.820
CUCA MODERNIZARE DRUMURI DE PE RAZA COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES OBIECT – DRUM COMUNAL DC199 SAT BARBALANI CU O LUNGIME DE 2.462KM 3.996.378
CORBENI Modernizare DC 295- tronson I (Troiță -Martin-DN 7C) și tronson II (DN 7C Pristavu – DN 7C Bălașa) în comuna Corbeni, județul Argeș 3.995.200
ANINOASA Modernizare drumuri de interes local în satele Aninoasa, Broşteni, Slănic, comuna Aninoasa, judetul Argeș 3.991.650
VALEA IAȘULUI „Modernizare drumuri de interes local, Comuna Valea Iașului, județul Argeș” 3.991.019
RĂTEȘTI INFIINTARE RETEA CANALIZARE, COMUNA RATESTI, SATELE TIGVENI SI PATULENI 3.989.033
RĂTEȘTI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA RATESTI, JUDETUL ARGES 3.986.125
CEPARI ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ COMUNA CEPARI, JUDEȚUL  ARGEȘ, SAT CĂRPENIȘ 3.986.115
CEPARI ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ COMUNA CEPARI, JUDEȚUL  ARGEȘ, SAT CĂRPENIȘ 3.986.115
DOMNEȘTI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE IN COMUNA DOMNESTI , JUDETUL ARGES 3.984.480
DOMNEȘTI REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DOMNESTI , JUDETUL ARGES – LOT II . 3.978.768
CEPARI ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE COMUNA CEPARI, SAT CĂRPENIȘ, JUDEȚUL ARGEȘ 3.974.798
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ Statie de Epurare ape uzate si retea de canalizare menajera 3.949.930
MUȘĂTEȘTI Extindere sistem centralizat alimentare cu apa si realizarea bransamente individuale in comuna Muşăteşti, judeţul Arges 3.938.272
BĂICULEȘTI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAICULESTI, SATUL MANICESTI, JUDETUL ARGES 3.924.679
CORBENI Branșamente apă în satele Oeștii Pământeni, Oeștii Ungureni, Rotunda, Bucșenești, Corbeni, Poienari, Berindești,  Turburea, comuna Corbeni, județul Argeș 3.855.993
MĂRĂCINENI Extindere rețea stradală- trotuare, strada Argeșelu, DJ740, strada Coandei, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, județul Argeș. 3.845.868
DÂMBOVICIOARA MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, L = 3,10 KM, DIN STAȚIUNEA TURISTICĂ DE INTERES NAȚIONAL, COMUNA DÂMBOVICIOARA, JUDEȚUL ARGEȘ 3.841.269
MORĂREȘTI Asfaltare drum comunal DC201: DN7 Morărești – Luminile DJ 678 A, L=2,9 km, în comuna Morărești, județul Argeș 3.799.105
CIOMĂGEȘTI Alimentare cu apă în satele Bratia şi Giuclani, comuna Ciomăgeşti, judeţul Argeş 3.788.763
POIENARII DE MUSCEL Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L = 2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș 3.763.227
VULTUREȘTI „Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești județul Argeș” 3.732.127
MĂLURENI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DC 223 COMUNA MALURENI , JUDETUL ARGES 3.639.726
CORBENI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI PE VALEA OEASCĂ ÎN SATUL OEȘTII PĂMÂNTENI, COMUNA CORBENI, JUDEȚUL ARGEȘ 3.638.740
MĂLURENI REABILITARE DRUMURI DE ACCES BISERICI IN COMUNA MALURENI , JUDETUL ARGES . 3.609.662
BĂICULEȘTI RACORDURI INDIVIDUALE LA CANALIZARE IN COMUNA BAICULESTI, SATELE MANICESTI, STEJARI, ARGESANI BAICULESTI, SI ZIGONENI, JUDETUL ARGES 3.582.336
CĂTEASCA AMENAJARE GOSPODĂRIE DE APĂ, SATUL SILIȘTEA 3.576.708
MĂLURENI RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL ZARNESTI, COMUNA MALURENI , JUDETUL ARGES . 3.548.969
MĂLURENI RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE MALURENI, CATUN BADICENI , JUDETUL ARGES . 3.548.969
POPEȘTI REABILITARE CONDUCTA APA PE DJ 504, COMUNA POPESTI, JUDETUL ARGES 3.478.093
CETĂȚENI Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș 3.437.590
CETĂȚENI Modernizarea drumuri comunale si locale in  comuna Cetateni, jud. Arges: str. Raului, str. Moraresti, str. Capitan Socol si str. Plaiul Radului 3.436.742
MOZĂCENI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC98, ÎN COMUNA MOZĂCENI, JUDEȚUL ARGEȘ 3.362.621
CORBENI Modernizare DC 296 (Dinescu Mihail – pod Andrei Gheorghe) și DC 254 (Andrei Gheorghe – limită comuna Cicănești) în comuna Corbeni, județul Argeș 3.347.886
UDA Asfalatare drum Valea Satului în comuna Uda, județul Arges 3.163.362
MIOARELE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MIOARELE -ADUCTIUNE SI INMAGAZINARE CU APA, JUDETUL ARGES 3.069.036
CUCA MODERNIZARE DRUMURI DE PE RAZA COMUNEI CUCA, JUDETUL ARGES – OBIECT – DRUM JUDETEAN 678E TEODORESTI – COTU CU O LUNGIME DE 1.200KM SAT TEODORESTI, COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES 3.050.785
POIENARII DE MUSCEL Pod din beton armat pe DC 42 peste Valea Poienari în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș 3.016.476
BEREVOEȘTI ASFALTARE DRUM CENTURA DN73C – PRIMARIE, COMUNA BEREVOESTI, JUDETUL ARGES 2.873.984
CORBENI Poduri (podețe) din beton armat peste Valea Oească, pct. Bîldir, Turcu Aron, Cireșet și Banu Romică în satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș 2.799.544
UDA Asfalatare drum Baranesti comuna Uda, județul Arges 2.729.302
ȚIȚEȘTI Modernizare drumuri de interes local pentru dezvoltare rurala (l total = 2.4 km) in comuna Titesti, judetul Arges 2.728.314
ROCIU PT+CS+DE MODERNIZARE DRUM LOCAL STR. ODĂENI+IANCULUI, ÎN COMUNA ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ 2.714.276
VULTUREȘTI Extindere și racordare la rețeaua de canalizare, comuna Vulturești, sat Bârzești, Mărgești, Valea Caselor 2.675.540
HÂRTIEȘTI Modernizare sistem alimentare cu apa in comuna Hartiesti, judetul Arges 2.436.039
RUCĂR ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RUCAR, JUDETUL ARGES 2.275.909
ROCIU PT+CS+DE MODERNIZARE DRUM LOCAL STR.
MOŞTENI (FOSTĂ BISERICII), ÎN COMUNA ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ
1.905.340
NUCȘOARA RACORDURI INDIVIDUALE DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL SLATINA , COMUNA NUCSOARA , JUDETUL ARGES . 1.863.919
Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș 1.860.817
UDA Alimentare cu apa in sat Romana comuna Uda, județul Arges 1.668.167
ROCIU PT+CS+DE MODERNIZARE DRUM LOCAL STR.
TUDORANILOR, ÎN COMUNA ROCIU, JUDEŢUL
ARGEŞ
1.525.969
ȚIȚEȘTI Distributie si suplimentare sursa de apa Valea Manastirii , comuna Titesti, judetul Arges 1.380.778
BOȚEȘTI CONSTRUIRE POD PESTE APA VALEA GRECILOR, ÎN PUNCTUL MĂRCUȘANU, COMUNA BOȚEȘTI, SAT MOȘTENI-GRECI, JUDEȚUL ARGEȘ 1.367.240
UNGHENI MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA UNGHENI JUDETUL ARGES 1.336.699
ȚIȚEȘTI Modernizare drum de interes local in zona Golesti, sat Titesti comuna Titesti, judetul Arges 1.320.029
DAVIDEȘTI Extindere retea canalizare etapa III sat Contesti, comuna Davidesti, judetul Arges 1.242.536
POIENARII DE ARGEȘ MODERNIZARE PRIN IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA CEAURESTI-CATANESTI  COMUNA POIENARII DE ARGES, JUDETUL ARGES 1.212.170
ROCIU PT+CS+DE MODERNIZARE DRUM LOCAL STR. GECĂRANILOR, ÎN COMUNA ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ 1.196.390
VALEA MARE-PRAVĂȚ POD GURA PRAVAT, PUNCTUL BALASOIU, IN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES 1.157.316
BEREVOEȘTI ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BEREVOESTI, JUDETUL ARGES, OBIECTIV: DRUM LOCAL STR. GANESTILOR 1.061.133
VALEA MARE-PRAVĂȚ POD GURA PRAVAT IN PUNCTUL FIERARU CONSTANTIN 996.689
BUZOEȘTI ,,Pod pietonal peste raul Teleorman in sat Serboieni, comuna Buzoesti, judetul Arges” 958.311
ȚIȚEȘTI Pod din beton armat peste pararul Valea Manastirii in puctul Poiana Marului sat Valea Manastirii, in comuna Titesti, judetul Arges 934.772
MICEȘTI „Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă  în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș” 843.749
ROCIU PT+CS+DE MODERNIZARE DRUM LOCAL STR. RARIEŞTILOR, ÎN COMUNA ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ 815.515
ROCIU PT+CS+DE MODERNIZARE DRUM LOCAL STR. BAICEA, ÎN COMUNA ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ 612.093
MOZĂCENI RACORDURI – CANALIZAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA MOZĂCENI, JUDEȚUL ARGEȘ – SISTEM MOZĂCENI 602.588
DAVIDEȘTI Modernizare drum Mărășești, comuna Davidești, județul Argeș 597.035
MĂLURENI PUNTE IN PUNCTUL MINESTI , COMUNA MALURENI , JUDETUL ARGES . 595.066
DAVIDEȘTI Modernizare parțială 304 m drum Huluba, comuna Davidești, județul Argeș 535.169
DAVIDEȘTI Amenajare parcare Camin Cultural Davidesti si drum Valea Budii, sat Davidesti, comuna Davidesti, judetul Arges 531.968
VALEA DANULUI CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RÂUL  VALEA DANULUI, PE DRUMUL TĂNASE CECILIA, SAT VALEA DANULUI, COMUNA VALEA DANULUI, JUDEȚUL ARGEȘ 502.764
POIENARII DE ARGEȘ MODERNIZARE DRUM LOCAL LA NICULA SI BETONARE SANTURI IN COMUNA POIENARII DE ARGES, JUDETUL ARGES 461.857
POIENARII DE ARGEȘ EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SATUL TOMULESTI, SASCA, COMUNA POIENARII DE ARGES, JUDETUL ARGES 366.495
MĂLURENI PUNTE PE DC 215 POIANA TARGULUI , SAT BUNESTI , COMUNA MALURENI , JUDETUL ARGES 357.979
POIENARII DE ARGEȘ EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SATUL POIENARI-COLNIC COMUNA POIENARII DE ARGES,JUDETUL ARGES 225.824
TOTAL JUDETUL ARGES 2.961.948.192

 

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

URMĂREȘTE-NE PE REȚELELE SOCIALE

3,756FaniÎmi place
98AbonațiAbonați-vă
- Advertisement -spot_img

NOUTĂȚI