35.4 C
Pitești
19 iul. 2024

Cum îți poți înscrie copilul la creșă în Pitești

Cum îți poți înscrie copilul la creșă în Pitești

Primăria municipiului Pitești anunță Calendarul înscrierilor pentru ocuparea unui loc în creșele publice din municipiul Pitești pentru anul școlar 2023-2024:

În perioada 15 – 26.06.2023, se vor derula înscrierile la creșele publice din municipiul Pitești, pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani, pentru anul școlar 2023-2024.
Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe, pentru anul școlar 2023-2024, se vor putea depune la sediul biroului administrativ situat la parterul Clădirii Corp 5, în incinta Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima”, strada Războieni nr. 35, Pitești, astfel:
-luni, marţi, miercuri, în intervalele orare 08:00-12:45, 13:00-18:00;
-joi, în intervalele orare 08:00-12:45, 13:00-18:30;
-vineri, în intervalele orare 08:00-12:45, 13:00-17:00.

Dosarele de înscriere se pot depune și prin e-mail, la adresa cresepitesti@gmail.com, cu obligația completării declarației pe propria răspundere privind corectitudinea documentelor încărcate și cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații – formular tipizat.

În perioada 27.06-30.06.2023, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse, de către Comisia de înscriere numită prin decizie a directorului Creșei Pitești. Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere la creşă în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs, va fi afişată pe 30.06.2023, ora 14:00, la Avizierul existent la biroul administrativ al Creșei Pitești, publicată pe site-ul Creșei Pitești, respectiv www.cresa-pitesti.ro, și pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Punctajul stabilit și acordat fiecărui copil, în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creșă, poate fi contestat de către părinții/reprezentanții legali ai copilului, în data de 03.07.2023. Contestațiile se depun la Registratura Creșei Pitești sau la adresa de e-mail cresepitesti@gmail.com și vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, constituită în baza deciziei directorului Creșei Pitești, în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestațiilor.

După expirarea perioadei de contestaţie, directorul Creșei Pitești aprobă, prin decizie, lista finală a copiilor admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar 2023-2024, respectiv perioada septembrie 2023-iunie 2024. Copiii vor fi admiși pentru a frecventa creșele în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării dosarelor, în funcție de locurile disponibile în creșă pentru anul școlar următor, dar și de opțiunea părinților/ reprezentanților legali. În cazul în care opțiunea inițială a părinților/reprezentanților legali nu poate fi îndeplinită, aceștia pot opta pentru un loc într-o creșă în care au rămas locuri neocupate.

Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:

1. cerere de înscriere – formular tipizat;
2. copie după certificatul de naştere al copilului;
3. copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
4. pentru părinții cu reședință în municipiul Pitești, copie acte doveditoare, precum: titlu de proprietate, act alocare locuință de serviciu și altele asemenea. Pentru părinții cu reședință în municipiul Pitești care nu pot depune copie a unor acte doveditoare, declarație pe propria răspundere că locuiesc la adresa de reședință – formular tipizat;
5. adeverinţă de salariat pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali – formular tipizat sau decizia anuală de impunere pentru PFA. Documentele emise de alte state vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română;
6. pentru părinții aflați în concediul de îngrijire copil care doresc reîntoarcerea la serviciu înainte de finalizarea concediului se va depune o cerere aprobată de conducerea societății/instituției la care lucrează, în care se va preciza data de reîncepere a activității – formular tipizat;
7. adeverință emisă de A.J.O.F.M., din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă – dacă este cazul ;
8. adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa, dacă este frecventată de fraţi ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă în anul școlar 2023-2024 – dacă este cazul;
9. adeverinţă de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte/reprezentant legal la forma de zi – dacă este cazul;
10. copie după sentinţă de divorţ, definitivă și irevocabilă/copie act deces – dacă este cazul;
11. alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei – dacă este cazul, respectiv acte de stabilire a unei/unor dizabilități ale copilului pentru care se solicită înscrierea, acte de stabilire a tutelei în dreptul unei persoane pensionate, a copilului pentru care se solicită înscrierea, acte doveditoare ale situațiilor de risc de separare de părinți a copilului pentru care se solicită înscrierea;
12. dosar plic.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 22/31.05.2023 a Consiliului de Administrație al Creșei Pitești, criteriile pentru departajare la înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă sunt:
a) domiciliul părinților cât mai apropiat de creșa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) – 5 puncte; reședința cât mai apropiată de creșa la care se solicită înscrierea, justificată cu acte doveditoare (dovedită prin copia actului de identitate și act de proprietate, act alocare locuință de serviciu și altele asemenea) – 4 puncte; reședința părinților cât mai apropiată de creșa la care se solicită înscrierea (dovedită prin copia după actul de identitate) – 2 puncte;
b) locul de muncă al părinților/reprezentanților legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverință de serviciu) – 5 puncte pentru fiecare;
c) adeverinţă de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul) – 5 puncte;
d) părinte care are în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an (se ataşează copie a certificatului de naştere al copilului) – 2 puncte;
e) fraţi sau surori care vor frecventa în anul școlar 2023-2024, grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa (se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă) – 3 puncte;
f) copii gemeni (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 5 puncte pentru fiecare copil;
g) familie cu mai mulţi copii în întreținere (se vor ataşa copiile certificatelor de naştere ale copiilor) – 2 puncte pentru fiecare copil;
h) familie cu părinte unic (se va ataşa un act notarial/sentinţă definitivă și irevocabilă prin care încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul sau copie act deces, după caz) – 5 puncte;
i) părinții care nu au un loc de muncă, dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul șomerilor indemnizați, se va prezenta copie după carnetul de șomer vizat la zi, iar în cazul celor neindemnizați se va prezenta adeverință emisă de AJOFM, din care să rezulte că persoana respectivă este în căutarea unui loc de muncă) – 5 puncte fiecare.
• Adeverinţele de la serviciu/cererea aprobată de reîncepere a activității se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:
a) celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte;
b)celor care își vor relua activitatea din luna septembrie – 4 puncte; octombrie – 3 puncte; noiembrie – 2 puncte; decembrie – până la finele anului școlar 1 punct.
• Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte (se va ataşa ancheta socială):
a) copii cu dizabilităţi ;
b) ambii părinţi şomeri;
c) copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în vigoare;
d) copii luaţi în plasament în familie;
e) copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

Formularele necesare, precum și informațiile privind înscrierea copiilor în creșe în anul școlar 2023-2024 sunt disponibile pe site-ul Creșei Pitești, respectiv www.creșa-pitești.ro, și pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro

Important!
Până la data de 14.06.2023 inclusiv, formulare tipizate și informații cu privire la înscrierile în creșele din municipiul Pitești pentru anul școlar 2023-2024 puteți obține de la sediul biroului administrativ situat în Complex Ciocârlia, str. Carpați, nr. 38 (lângă Avocatul Poporului)!

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

URMĂREȘTE-NE PE REȚELELE SOCIALE

11,000FaniÎmi place
2,350AbonațiAbonați-vă
- Advertisement -spot_img

NOUTĂȚI

Mentenanta site | Realizare magazin online | Administrare site