21.5 C
Pitești
24 mai 2024

ANUNŢ DE RECRUTARE SI SELECŢIE ADMINISTRATOR S.C. APA SERV TOP STÂLPENI S.R.L.

ANUNŢ DE RECRUTARE SI SELECŢIE ADMINISTRATOR S.C. APA SERV TOP STÂLPENI S.R.L.

U.A.T. Comuna Stȃlpeni, cu sediul în comuna Stȃlpeni, str. Principală nr.16, judeţul Argeş, organizează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. nr. 762/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedura de recrutare și selecție pentru funcția de:
administrator al S.C. APA SERV TOP STÂLPENI S.R.L. cu sediul în comuna Stȃlpeni, sat Rădeşti, nr. 103, județul Argeș, pentru un mandat care se finalizează la data la care mandatul fostului administrator de încheie

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selectie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați – interviul.

Procesul de recrutare si selecție va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură şi susținerea unui interviu de selecție, după următorul calendar:
• Depunerea candidaturilor se va face până în data de 28.08.2023, ora 15:30;
• Selecția dosarelor se va face în data de 29.08.2023;
• Rezultatul selecției dosarelor se va publica pe pagina de internet a primăriei.
• Selecția finală a candidaților se va face pe bază de interviu, în baza planului de interviu, în data de 30.08.2023.

Condițiile generale de participare sunt:
• cunoașterea limbii române ( scris și vorbit) si cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu conditia sa aiba domiciliul în România;
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
• capacitate deplină de exercițiu;
• stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, cu o valabilitate de 30 de zile;
• să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu-i fi fost revocat contractul de mandat pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
• nu au înscrieri în cazierul judiciar;
• nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Cerinţe specifice:
• studii superioare economice sau juridice;
• experiență de cel puţin 5 ani în specialitatea studiilor, experiență in managementul/ administrarea societăților constituie avantaj;
• evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal și transparenței.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 28.08.2023, ora 15:30, la Registratura Primăriei Stȃlpeni, str. Principală nr.16, judeţul Argeş, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere – formular care se obține de pe site-ul Primăriei Stȃlpeni sau de la Registratura Primăriei Stȃlpeni, formular nr.1;
2. Copie act identitate;
3. Curriculum vitae (model European conform H.G. 1021/2004).
4. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Extras Revisal/Copia carnetului de muncă/copie după contract mandat/ adeverințe doveditoare ale experienței de muncă și administrare/conducere;
6. Cazier judiciar/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.2 ;
7. Cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.3;
8. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare de la medicul de familie / declarație pe proprie răspundere conform formular nr.4;
9. Declarație pe proprie răspundere că informațiile conținute în CV și dosarul de candidatură corespund realității conform formular nr.5;
10. Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr.6;
11. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr.7;
12. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr.8;
Actele prevăzute la pct. 2, 4 și 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidaţii declarați admiși la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul poștei electornice și telefonic.

În cadrul interviului vor fi evaluate:
1. competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acestuia, marketing strategic);
2. competențe de guvernanță corporativă (monitorizarea performanței);
3. abilități sociale şi personale potrivit celor expuse în profilul Consiliului;
4. capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
5. abilități specifice impuse de funcția pentru care candidează;
6. organizarea şi exercitarea controlului.

Persoană de contact: Dinculescu Viorica, secretar comisie, telefon 0248/565537.

 

 

 

 

 

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

URMĂREȘTE-NE PE REȚELELE SOCIALE

11,000FaniÎmi place
2,350AbonațiAbonați-vă
- Advertisement -spot_img

NOUTĂȚI