18.2 C
Pitești
19 mai 2024

Iată ce a realizat primarul Stâlpeniului în 8 ani de mandat

Iată ce a realizat primarul Stâlpeniului în 8 ani de mandat

Primarul comunei Stâlpeni, Gabi Șerbănoiu, are în palmares, în cele două mandate, foarte multe proiecte inițiate și duse la bun sfârșit, în valoare de peste 100 de milioane de lei. Astfel, prioritățile lui în primul mandat au fost modernizarea drumurilor și lărgirea infrastructurii de apă-canalizare și gaze. Creșterea confortului cetățenilor și accesul acestora la utilități a fost cuvântul de ordine în Primăria Stâlpeni, a cărei echipă, în frunte cu primarul ei destoinic, a muncit și pentru aducerea banilor, și pentru punerea proiectelor în operă.

Peste 16 milioane de lei s-au investit în lucrările de infrastructură în comuna Stâlpeni în primul său mandat (2016-2020). În mandatul actual (2020-2024), suma proiectelor finalizate a fost de peste 64 de milioane de lei, asta înseamnă eficiența continuității. Și punerea la treabă a experienței acumulate și a pregătirii profesionale continue a echipei.

Stâlpeniul este acum una dintre cele mai dezvoltate comune ale județului, iar oamenii nu au cum să nu observe acest lucru. Numai cineva cu vădită rea-credință sau care nu a muncit în viața lui sau care nu a construit ceva cu adevărat valoros poate contesta realizările acestei echipe.

Iată situația prezentată de primarul Stâlpeniului. O listă lungă, pe care numai să o citești îți ia destul timp, dar să o mai și realizezi.

Pentru cei care nu știu ce muncă implică un proiect cu fonduri atrase (guvernamentale sau europene), vă spun că numai partea de documentare poate să fie de câteva luni. Multe lucruri și proceduri le înveți din mers, văzând – făcând. Toate finanțările vin cu ceva nou, trebuie să fii extrem de bine pregătit și extrem de atent, pentru că orice greșeală te aduce iar la început și trebuie să o iei de la capăt. Am luat-o de la capăt de multe ori, pentru că e infinit mai greu atunci când e vorba de bani publici care trebuie justificați „la leuț”, dar satisfacția realizării unor obiective importante în comuna noastră m-a împins să facem lucrurile mereu mai bine.

În primul meu mandat, între anii 2016-2020, s-au realizat următoarele investiții în comuna Stâlpeni:

 1. MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI COMUNALE ȘI DE INTERES LOCAL:

2016 Modernizare D.C. 339 in comuna Stâlpeni, sat Rădești – 3 km, valoare 1.934.241 lei – Finalizat

2016 Modernizare Drum Comunal D.C.44 și Ulița Chibrit în satul Rădești, comuna Sâlpeni -0,7 km, valoare 338.303 lei – Finalizat

Drum asfaltat Ulița Chibrit

2016 Modernizare Ulița Rădoi Bilcă – 0,2 km, valoare 187.888 lei – Finalizat

2019 Modernizare drum comunal DC47 Rădești – 0,7 km, valoare 524.734 lei – Finalizat

2016 Modernizare drum de interes local Uliță Rizoiu – 0,2 km, valoare 127.797 lei – Finalizat

Drum asfaltat Rizoiu
Drum asfaltat Rizoiu

2016 Modernizare drum de interes local Uliță Enescu- 0,5 km, valoare 507.911 lei – Finalizat

Drum asfaltat Ulița Vasile Nicolae

2017 Modernizare Ulița Vasile Nicolae 0,5 km, valoare 204.218 lei – Finalizat

Total = 3.822.092 lei

 1. CANALIZĂRI:

2016 Finalizare canalizare și stație de epurare  + reabilitare canalizare (Blocuri Noi) 0,9 km, valoare 1.898.355 lei – Finalizat

Stație epurare Blocuri Noi

Extindere canalizare Uliță Fronescu -0,25 km –  Finalizat

2018 Prima înființare rețea publică de apă uzată, în satul Rădești, comuna Stâlpeni – 4,5 km, valoare 4.754.705 lei – Finalizat

2018 Reabilitare canalizare si statie de epurare in zona “Blocuri vechi” (PNDL) – 0,6 km, valoare 1.797.148 lei – Finalizat

2019 Prima înființare rețea publică de apă uzată – Branșamente 350 de case, valoare 772.792 lei – Finalizat

Total = 9.226.000 lei

 1. ALIMENTARE CU APĂ:

2019 Suplimentare, înmagazinare, rețea aducțiune, foraj, în satele Rădești si Oprești, valoare 528.927 lei – Finalizat

Total = 528.927 lei

 1. ALIMENTARE CU GAZE:

2017 Extindere rețea gaze Uliță Haltă Rădești si Ulita Bucur Dumitru – Livezeni, valoare 176.513 lei – Finalizat

Total = 176.513 lei

 1. ȘCOLI:

2018 Dotare cu centrale termice la Școala Rădești, valoare 46.996 lei – Finalizat

2018 Dotare cu centrale termice la  Grădinița cu program prelungit Stâlpeni, valoare 46.996 lei – Finalizat

2018 Modernizare Școala Generală Livezeni – construire toalete, valoare 353.463 lei – Finalizat

2019 Branșare cu gaze la Școala Rădești, valoare 15.873 lei – Finalizat

2020 Modernizare grupuri sanitare la Liceul tehnologic I.C.Petrescu Stâlpeni, valoare 491.384 lei – Finalizat

Total = 954.712 lei

 1. ALTE PROIECTE:

2019 Amplasare 5 copertine și stațiile de autobuz, valoare 127.849 lei – Finalizat

Copertine stații de autobuz domeniul public

2019 Lucrări de reparații și modernizare la platforma târgului săptămânal din satul Livezeni, valoare 528.900 lei – Finalizat

Grup sanitar Târg Săptămânal
Grup sanitar Târg Săptămânal
Grup sanitar Târg Săptămânal

2019 Amenajare pârâu Valea Bratului, valoare 422.705 lei – Finalizat

2019 Montare camere video supraveghere la sediul Primăriei și în comună, valoare 28.657 lei – Finalizat

Total = 1.108.111 lei

FONDURI EUROPENE:

2019 Achiziționare buldoexcavator, valoare 415.046 lei – Finalizat

2019 Dotare cămin cultural Rădești, valoare 50.000 lei – Finalizat

TOTAL = 465.046  lei

TOTAL  FONDURI INVESTIȚII 2016-2020 = 16.281.401 lei

În al doilea mandat, între anii 2020 – 2024, s-au realizat următoarele investiții în comuna Stâlpeni:

 MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI DE INTERES LOCAL:

2020-2023 Reparații și întreținere drumuri comunale, valoare 143.716,90 lei  – Finalizat

Canal betonat drum Cotoreni

2020 Dalare șanțuri comunale în sat Oprești, valoare 143.066,40 lei – Finalizat

2020 Reparații platformă betonată Blocuri Noi, valoare 177.035,69 lei – Finalizat

Modernizare platformă asfaltată Blocuri Noi

2021 Modernizare drum  de interes local Dealul Morii -1 km, valoare 500.000 lei – Finalizat

2022 Modernizare  DC 47 Rădești – Pițigaia în comuna Stâlpeni, județul Argeș – 2 km, valoare 1.824.049,81 lei – Finalizat

2022 Reparații Punte pietonală Livezeni, valoare 230.840,46 lei – Finalizat

2023 Reparații și întreținere Str.Panseluțelor, valoare 208.953,66 lei – Finalizată

Asfaltare strada Panseluțelor

Total = 3.227.663 lei

 1. CANALIZĂRI:

2020 Extindere rețea canalizare Rădești – 5 km, valoare 3.364.533 lei, Finalizat

Extindere canalizare Rădești
Extindere canalizare Rădești

2020 Extindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Uliță Cicu-Preoteasa – 1,7 km, valoare 1.447.446 lei – Finalizat

Extindere canalizare Cotoreni și Ulița Cicu-Preoteasa

2021 Reparații canal de scurgere ape pluviale în zona Blocuri Noi, valoare 86.588,69 lei – Finalizat

2022 Reparații canalizare Zona Blocuri Noi, valoare 249.534,48 lei – Finalizat

2022 Lucrări de refacere canal pluvial sat Rădești, valoare 105.820 lei – Finalizat

2023 Extindere canalizare Uliță Fronescu -0,25 km – Finalizat

Total = 5.253.922,17 lei

 1. ALIMENTARE CU APĂ:

2022 Suplimentare sursă de apă în sat Dealu Frumos,  comuna Stâlpeni, județul Argeș , valoare 653.374,00 lei – Finalizat

Suplimentare alimentare cu apă în satul Dealu Frumos
Suplimentare alimentare cu apă în satul Dealu Frumos

2022 Servicii înlocuire hidranți subterani cu hidranți supraterani pentru sistemul de alimentare cu apă (9 buc), valoare 18.207,00 lei – Finalizat

2022 Furnizare produse și montare vane ( 49 buc), valoare  40.567,10 lei  – Finalizat

Total = 712.148 lei

 1. ALIMENTARE CU GAZE:

2023 Extinderi de conducte de distribuție gaze pe 19 străzi cu o lungime totală de 2880 m, în valoare aproximativă de 350.000 euro.

S-au realizat 90 branșamente în lungime aproximativă de 600 m în valoare aproximativă de 90.000 de euro.

Sunt în curs de  proiectare, autorizare, execuție încă 20 branșamente, valoare 1.740.415,57 lei – (Premier Energy) – Finalizat

Total = 1.740.415,57 lei

 1. ȘCOLI:

2020 Modernizare grupuri sanitare la Liceul tehnologic I.C.Petrescu Stâlpeni, valoare 491.384 lei – Finalizat

2021 Achiziție centrale termice cu montaj la Școla Livezeni și Școala Rădești, valoare 149.816,64 lei  – Finalizat

2021 Modernizare grupuri sanitare la Liceul tehnologic I.C.Petrescu Stâlpeni – Ateliere, valoare 231.403 lei – Finalizat

Ateliere I.C.Petrescu Stâlpeni

2023 Reparații Școala Livezeni, valoare 13.405,61 lei – Finalizat

2023 Reparații Sala de Sport Școala Livezeni, valoare 25.000 lei – Finalizat

Total = 911.009 lei

 1. ALTE PROIECTE:

2022 Modernizare și dotare Cămin Cultural Livezeni (PNDR), valoare 4.371.860 lei – Finalizat

Căminul cultural Livezeni
Parc de joacă Cămin Livezeni
Parc de joacă Cămin Livezeni

2022 Constuire parc de joacă la Școala Rădești, valoare 44.642 lei – Finalizat

2022 Montare și extindere rețea supraveghere video la sediul Primăriei și în comuna Stâlpeni, valoare 27.634 lei – Finalizat

Sistem supraveghere video în comună

2023 Reabilitarea moderată a clădirilor publice – Reabilitare moderată construcție administrativ-socială a sediului primăriei Stâlpeni din comuna Stâlpeni, județul Argeș 623.034 MDLPA- PNRR–C 10  – Finalizat

Grădinița cu program prelungit și Primăria

2023 Dotare cu copertine la Căminul Cultural Livezeni, valoare 29.153,21 lei – Finalizat

2023 Furnizare și montare produse de mobilier loc de joacă Ogrezea, valoare 44.659,51 lei – Finalizat

Total = 5.140.983 lei

TOTAL  FONDURI INVESTIȚII 2020-2024 = 64.266.141 lei

PROIECTE ÎN DERULARE:

 1. MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI DE INTERES LOCAL:

2024 Modernizare drumuri comunale și de interes local, în comuna Stâlpeni, județul Argeș, valoare 4.688.246,08 lei (MDLPA-Anghel Saligny) –  în curs de execuție:

1.Uliţa Cicu-Preoteasa-Răducanu (str. Lalelelor si str. Salcâmului) (sat Livezeni);

2.Uliţa Emil (str. Măceşului) ( sat Rădești)

3.Uliţa Teohari + Uliţa Dina Maria (str. Stejarului) (sat Rădești)

4.Uliţa Stăncescu Bucur (str. Călinului) (sat Rădești)

5.Uliţa Scarlat (str. Lămâiţei) (sat Rădești)

 1. Uliţa Rotărescu-Tudor (str. Liliacului) (sat Rădești)

2024 Modernizare drum de interes local Drum Halta Rădești-Punte Oprești si Ulița Arapu-Punte Oprești, comuna Stâlpeni, judetul Argeș, valoare 1.058.287,44 lei – în curs de execuție

2024 Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Livezeni și Dealu Frumos, comuna Stâlpeni, județul Argeș, valoare 14.025.344,79 lei (MDLPA -Anghel Saligny) – propus pentru finanțare, studiul de fezabilitate finalizat

2020 Construire dispensar uman în comuna Stâlpeni, judetul Argeș, valoare 5.147.291,51 lei (CNI-PNCIPS) – în procedură de licitație

2023 ”Egali în educație” – Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente a școlilor din mediul rural din cadrul Liceului Tehnologic I.C.Petrescu Stâlpeni, comuna Stâlpeni, județul Argeș, valoare 1.545.990,91 lei (MDLPA- PNRR-C15) – în procedura de licitație

2023 Programul national de cadastru și carte funciară, valoare 358.982 lei (OCPI) – în execuție

2023 Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public – Modernizare sistem iluminat public în comuna Stâlpeni, județul Argeș, valoare 1.051.985,21 lei – Proiect depus în cadrul  Administrației Fondului de Mediu – în derulare

2023 Construire Teren de Sport la Școala Livezeni, valoare 572.570,66 lei – în derulare

2023 Reabilitarea moderată a clădirilor publice – Reabilitare moderată construcție administrativ – socială a sediului primăriei Stâlpeni din comuna Stâlpeni, județul Argeș – stații de reîncărcare electrică, valoare 246.135 lei (MDLPA- PNRR –C 10 ) – în  derulare

Total = 28.694.833,60 lei

Iată și ce planuri are Gabi Șerbănoiu pentru viitorul Stâlpeniului:

INVESTIȚII PROPUSE PENTRU MANDATUL 2024-2028:

 1. Modernizare  drumuri de interes local,  în comuna Stâlpeni
 2. Modernizare D.C. 83 (strada Bratului ) – Livezeni
 3. Modernizare D.C. 11 (strada Școala Veche -Stâlpeni și str.Principală – Oprești )
 4. Modernizarea drumului de exploatare agricolă  (uliță Rizea – rampă gunoi luncă)
 5. Modernizarea drumului de exploatare agricolă (uliță Fructe de pădure – Heleșteu)
 6. Reabilitare/ modernizare poduri comuna Stâlpeni
 7. Extindere și modernizare sanțuri dalate în comuna Stâlpeni
 8. Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Stâlpeni
 9. Extindere rețea canalizare  în satele componente ale comunei Stâlpeni
 10. Prima înființare a rețelei de canalizare sat Ogrezea, inclusiv stație de epurare în comuna Stâlpeni
 11. Prima înființare a rețelei de canalizare sat Oprești și parțial sat Stâlpeni, inclusiv stație de epurare în comuna Stâlpeni
 12. Modernizare și extindere rețea iluminat public în comuna Stâlpeni
 13. Reabilitare, modernizare și dotare Târg săptămânal sat Livezeni
 14. Construire alei pietonale în comuna Stâlpeni
 15. Construire baza sportivă, sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș
 16. Construire complex turistic sat Pițigaia
 17. Extindere sistem supraveghere video în comuna Stâlpeni
 18. Introducerea soluțiilor alternative de producere a energiei electrice – panouri solare pentru clădirile publice din comuna Stâlpeni
 19. Reabilitarea termică a clădirilor publice
 20. Consolidarea zonelor cu risc de alunecare (eroziune) / decolmatarea albiilor apelor curgătoare în comuna Stâlpeni
 21. Înființare serviciu local de asistență socială pentru persoane vârstnice – unitate de îngrijire la domiciliu
 22. Grădinița cu Program Prelungit  Stâlpeni – Lucrări pentru încadrarea în normele de securitate la incendiu în vederea obținerii Autorizației ISU
 23. Reabilitare / Conservare și promovare a monumentelor istorice din comuna Stâlpeni
 24. Dotare cu instrumente muzicale și costume pentru formațiile artistice din comuna Stâlpeni
 25. Extindere, modernizare și dotare sediu primărie
 26. Dotare cu echipamente pentru serviciul de gospodărie comunală (greder, tractor cu remorcă, autospecială pompieri, vidanjă etc.)
 27. Programe de formare profesională a funcționarilor publici
 28. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan
 29. Achiziţionarea de vehicule alternative (electrice)
 30. Dotări SVSU (mașină, echipamente) pentru creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie

 

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

URMĂREȘTE-NE PE REȚELELE SOCIALE

11,000FaniÎmi place
2,350AbonațiAbonați-vă
- Advertisement -spot_img

NOUTĂȚI